Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „Moorův zákon“

Vzdělávací technologie pro 21. století

Doba se mění a bude spíše otázkou pro kulturní antropology, jestli změna kultury mluvené na tištěnou byla pro společnost významnější, než je nyní probíhající změna kultury vizuální na digitální. Můžeme mít pocit, že něco jako internetová revoluce je již za námi, že nástup digitální kultury už nastal a nic se vlastně nestalo. To by ale byla mýlka. Změny budou čím dál zřetelnější a zdaleka nejsou u konce.

Moorův zákon, podle kterého se „složitost součástek za každý rok a půl zdvojnásobí při zachování stejné ceny“  je v platnosti bezmála už půl století a nic nenasvědčuje tomu, že by měl přestat platit. Je považován za velmi dobrý odhad technologického vývoje, který přináší změny v informačních procesech celé společnosti. Asi nejzřetelnější důsledek tohoto jevu je informační exploze.

Digitální emigranti a digitální domorodci je dělení Marca Prenskyho, který upozornil na fakt, “že ani sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům digitálního světa nemá šanci se vyrovnat i méně schopným účastníkům sítě“. Propast mezi těmi, kdo technologie naplno využívají a těmi kteří ne, se stále zvětšuje. Překonat tuto propast vyžaduje odvahu a odhodlání ale není jiné cesty. Jak ilustruje známý obrázek tak domorodci budou imigrantům pěkně zatápět pod kotlem a nakonec si je dají k večeři. Být imigrantem v digitálním světě bude čím dál nesnesitelnější a tím spíše pro učitele.

Na konferenci TED Sir Ken Robinson říká: Nastolme revoluci vzdělávání! Školy by se měly přizpůsobit novým podmínkám digitální doby. Vtipně demonstruje změnu doby příběhem s hodinkami. Proč většina teenagerů nenosí hodinky? Co je vede k tomu, je nenosit, na rozdíl od starších 25 let kdo vyrostli v pre-digitální kultuře? No přeci to, že kolik je hodin si kdekoliv najdou. Uvádí, že pro rozvoj lidského talentu je důležité si uvědomit jeho různorodost. Nehledat nějaká nová řešení ale přizpůsobit vzdělávání studentům na míru.

Technologie tu jsou a jejich možnosti narůstají geometrickou řadou. Jsem přesvědčen, že ve spojení s talentovanými učiteli to přinese revoluci ve vzdělávání.

Tento článek vznikl jako reflexe materiálů z prvního týdne kurzu RVP_VT21. Rád bych poděkoval školiteli kurzu, Ing. Brdičkovi, Ph.D za inspirativní studijní materiály, a zároveň Vám všem, s nimiž jsem se setkal na webináři 21. září 2011

odkazy:

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D na téma Technologie ve škole 21. století.

Sir Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání!

http://www.ted.com/talks/lang/cs/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html